Arter

Våre jaktbare arter.
Fakta
Navn: Cape Buffalo
Latin: Syncerus caffer
Vekt Hanndyr: 800 Kg
Vekt Hunndyr: 750 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 140 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 132 cm
Brunst Sesong: April, Mai

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Nile Crocodile
Latin: Crocodylus Niloticus
Vekt Hanndyr: 800 Kg
Vekt Hunndyr: 750 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 140 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 132 cm
Brunst Sesong: April, Mai

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitts
Fakta
Navn: Elephant
Latin: Loxodonta africana
Vekt Hanndyr: 5500 Kg
Vekt Hunndyr: 3700 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 3.2 m
Skulderhøyde Hunndyr: 2.5 m
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Hippopotamus
Latin: Hippopotamus Amphibius
Vekt Hanndyr: 1500 Kg
Vekt Hunndyr: 1350 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 1.5 m
Skulderhøyde Hunndyr:1.5 m
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Leopard
Latin: Panthera Pardus
Vekt Hanndyr: 60 Kg
Vekt Hunndyr: 32 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 60 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 60 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Lion
Latin: Panthera leo
Vekt Hanndyr: 220 Kg
Vekt Hunndyr: 160 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 1.2 m
Skulderhøyde Hunndyr: 1 m
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt

 

Fakta:
Navn: Black Wildebeest / White Tailed Gnu
Latin: Connochaetes gnou
Vekt Hanndyr: 180 Kg
Vekt Hunndyr: 155 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 120 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 108 cm
Brunst Sesong: Mars / April

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Blesbok
Latin: Damaliscus dorcas phillipsi
Vekt Hanndyr: 70 Kg
Vekt Hunndyr: 61 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 95 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 95 cm
Brunst Sesong: April / Mai

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: White Blesbok
Latin: Damaliscus dorcas phillipsi
Vekt Hanndyr: 70 Kg
Vekt Hunndyr: 61 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 95 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 95 cm
Brunst Sesong: April/ Mai

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Blue wildebeest
Latin: Connochaetes taurinus
Vekt Hanndyr: 250 Kg
Vekt Hunndyr: 180 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 150 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 135 cm
Brunst Sesong: Mars, April & Mai

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Bontebok
Scientific: Damaliscus dorcas dorcas
Vekt Hanndyr: 61 Kg
Vekt Hunndyr: 58 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 95 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 90 cm
Brunst Sesong: Mars / April

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Bushpig
Latin: Potamochoeus porcus
Vekt Hanndyr: 62 Kg
Vekt Hunndyr: 60 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 76 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 65 cm
Brunst Sesong: Hele året.

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Bushbuck
Latin: Tragelaphus Scriptus
Vekt Hanndyr: 42 Kg
Vekt Hunndyr: 28 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 79 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 69 cm
Brunst Sesong: April, Mai

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Caracal
Latin: Felis caracal
Vekt Hanndyr: 13 Kg
Vekt Hunndyr: 10 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 45 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 40 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Common Reedbuck
Latin: Redunca arundinum
Vekt Hanndyr: 80 Kg
Vekt Hunndyr: 70 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 90 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 90 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Blue Duiker
Latin: Philaneomba Monticola
Vekt Hanndyr: 4.5 Kg
Vekt Hunndyr: 4.5 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 30 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 30 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Grey Duiker
Latin: Sylvicapra grimmia
Vekt Hanndyr: 18.7 Kg
Vekt Hunndyr: 20.7 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 50 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 52 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Red Duiker
Latin: Cepholophus natalensis
Vekt Hanndyr: 14 Kg
Vekt Hunndyr: 14 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 43 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 43 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt

 

Fakta
Navn: Eland
Latin: Taurotragus oryx
Vekt Hanndyr: 700 Kg
Vekt Hunndyr: 460 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 1.7 m
Skulderhøyde Hunndyr: 1.5 m
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Fallow Deer
Latin: Dama dama
Vekt Hanndyr: 60 Kg
Vekt Hunndyr: 50 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 85 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 30 cm
Brunst Sesong: Mars / April

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Gemsbok
Latin: Oryx gazella
Vekt Hanndyr: 240 Kg
Vekt Hunndyr: 210 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 1.2 m
Skulderhøyde Hunndyr: 1.1 m
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Grey Rhebuck
Latin: Pelea capreolus
Vekt Hanndyr: 20 Kg
Vekt Hunndyr: 18 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 75 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 72 cm
Brunst Sesong: April

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Impala
Latin: Aepyceros melampus
Vekt Hanndyr: 50 Kg
Vekt Hunndyr: 40 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 90 c m
Skulderhøyde Hunndyr: 80 cm
Brunst Sesong: April / Mai

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Black Backed Jackal
Latin: Canis mesomelas
Vekt Hanndyr: 8 Kg
Vekt Hunndyr: 7 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 38 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 38 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Klipspringer
Latin: Oreotragus oreotragus
Vekt Hanndyr: 13 Kg
Vekt Hunndyr: 11 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 65 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 60 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Kudu
Latin: Tragelaphus strepsiceros
Vekt Hanndyr: 227 Kg
Vekt Hunndyr: 157 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 1.4 m
Skulderhøyde Hunndyr: 1.25 m
Brunst Sesong: April / Mai

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Lechwe (Red)
Latin: Kobus Leche
Vekt Hanndyr: 100 Kg
Vekt Hunndyr: 80 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 1 m
Skulderhøyde Hunndyr: 90 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Mountain Reedbuck
Latin: Redunca fulvorufula
Vekt Hanndyr: 30 Kg
Vekt Hunndyr: 28 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 75 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 73 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Nyala
Latin: Tragelaphus angasii
Vekt Hanndyr: 108 Kg
Vekt Hunndyr: 62 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 112 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 97 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Oribi
Latin: Ourebia ourebi
Vekt Hanndyr: 20 kg
Vekt Hunndyr: 14 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 66c m
Skulderhøyde Hunndyr: 50 cm
Brunst Sesong: August to December

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt

 

Fakta
Navn: Ostrich
Latin: Struthio Camelus
Vekt Hanndyr: 155 Kg
Vekt Hunndyr: 145 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 1.7 m
Skulderhøyde Hunndyr: 1.73 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Red hartebeest
Latin: Alcelaphus bucelaphus
Vekt Hanndyr: 150 Kg
Vekt Hunndyr: 120 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 1.25 m
Skulderhøyde Hunndyr: 1.15 m
Brunst Sesong: Mars/ April

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Roan Antelope
Latin: Hippotragus Equinus
Vekt Hanndyr: 280 Kg
Vekt Hunndyr: 250 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 1.4 m
Skulderhøyde Hunndyr: 1.3 m
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Sable Antelope
Latin: Hippotragus Niger
Vekt Hanndyr: 235 Kg
Vekt Hunndyr: 210 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 1.35 m
Skulderhøyde Hunndyr: 1.25 m
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Black Springbok
Latin: Antidorcas marsupialis
Vekt Hanndyr: 41 Kg
Vekt Hunndyr: 37 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 75 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 75 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: White Springbok
Latin: Antidorcas marsupialis
Vekt Hanndyr: 41 Kg
Vekt Hunndyr: 37 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 75 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 75 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Steenbok
Latin: Raphicerus campestris
Vekt Hanndyr: 11 Kg
Vekt Hunndyr: 11.5 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 52 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 52 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Warthog
Vitenskapelig: Phacochoerus aethiopicus
Vekt Hanndyr: 100 Kg
Vekt Hunndyr: 70 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 70 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 60 cm
Brunst Sesong: April/ Mai

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Waterbuck
Latin: Kobus ellipsiprymnus
Vekt Hanndyr: 250 Kg
Vekt Hunndyr: 180 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 1.3 m
Skulderhøyde Hunndyr: 1 m
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Burchells Zebra
Latin: Equus burchelli
Vekt Hanndyr: 313 Kg
Vekt Hunndyr: 302 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 136 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 134 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
Fakta
Navn: Common Springbok
Latin: Antidorcas marsupialis
Vekt Hanndyr: 41 Kg
Vekt Hunndyr: 37 kg
Skulderhøyde Hanndyr: 75 cm
Skulderhøyde Hunndyr: 75 cm
Brunst Sesong: Hele året

Vekt og skulderhøyde er gjennomsnitt
 

Dåhjort i SA